Residència Fidel Garcia (octubre – novembre 2019)

2.30

L’obra en la qual treballa està composta per una estació modular, un micròfon amplificador / parabòlica, un sistema de transmissió i un sistema d’energia solar amb unes mides aproximades de 120 cm x 70 cm x 50 cm i pretén mostrar una petita estació de radiooient, que a nivell radial genera un procés d’integració.

La peça pretén eliminar l’estat agencial[1] propi dels conflictes, que genera societats conscients però imparcials davant la situació Així, l’obra s’enfoca a la Tanca de Melilla la qual limita l’accés de poblacions senceres que fugen de conflictes, molts dels quals estan provocats en els seus orígens pels mateixos països que els impossibiliten l’accés.

Donat que es tractarà d’una estació física formada per un sistema de transmissió i un micròfon amplificador-direccional que apunta a la tanca, possibilitarà que individus provinents d’aquestes migracions tinguin veu davant la societat.

L’artista estarà tres dies a Melilla on muntarà i documentarà en foto i vídeo la peça que s’instal·larà en algun punt de la tanca.

Fidel García (Cuba, 1981) utilitza l’art com a mitjà o plataforma, amb l’objectiu d’accedir a eines, camps del coneixement, fenòmens: tots agents externs a l’art que funcionen dins de les estructures de poder i control. Amb això permet al seu treball generar un discurs, que posa en crisi els seus propis recursos, així com, detonar pilars específics del sistema.

D’aquesta manera, genera un art d’operacions que es realitza des de transgressions, connectant l’activisme amb allò antropològic. Treballa des de dominis diversos com ara el biològic i allò estatal (virus, anomalies orgàniques, forces naturals, etc.), societat (sistemes legislatius o la lògica social), telecomunicacions (mitjans de comunicació, sistemes per controlar la informació, com a nodes o els servidors, les xarxes telefòniques, etc.) reutilitzant-los en funció d’un nou ordre, determinat pel propòsit dels seus treballs.

Les diverses etapes o períodes de treball permeten que sistematitzi no només conceptes, sinó també tots els elements que participen en les peces. Estètica, autoria, recepció, propagació, i altres camps no-físics; aquests s’entenen aquí com a recursos que són alterats, des de la funcionalitat i del resultat orgànic dels treballs.

Alguns temes / estratègies en concret que l’interessen son el control territorial; errors en els mecanismes de control; la naturalesa dels diferents fluxos d’informació, com a mitjans per a la construcció de la realitat; estratègies utilitzades per desestabilitzar als sistemes; o l’anàlisi de les ‘Veritats’ que governen la realitat, és a dir, Moral, Raó, Lògica, Estètica i Ètica.

Més informació aquí

Categorías: Blog, General, membres y novetats.