BÒLIT, CENTRE D'ART CONTEMPORANI. GIRONA

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona – www.bolit.cat

Bòlit Residència Girona Creativa és el programa de residències creatives del Bòlit, adreçat a l’intercanvi d’artistes a nivell nacional i internacional. Aquest projecte neix amb un doble objectiu: facilitar l’acollida i el treball d’artistes en el context i promoure la mobilitat internacional dels creadors locals.

El programa es concreta en un espai per a residència així com l’obertura de diferents convocatòries per ocupar-lo, que ofereixen la possibilitat d’intercanvi de projectes amb altres centres nacionals, de l’Estat i internacionals que disposen de residències per a artistes.

Es tracta d’un espai habilitat per a l’allotjament d’artistes, comissaris o qualsevol professional de l’àmbit de les arts visuals que els permet d’aprofundir en el seu treball, per afavorir el seu procés creatiu i/o d’investigació i alhora donar visibilitat als resultats obtinguts, ja sigui integrant-se dins de la programació del Bòlit o bé en presentacions a algun equipament municipal o de la ciutat. També es pot comptar amb espais complementaris de taller.

Aquest espai facilita la integració dels artistes, creadors o agents culturals dins del context social i cultural de la ciutat, i fa que aquesta es pugui nodrir de les seves experiències i treballs, i ajuda en els processos d’internacionalització dels artistes gironins atès que els permet accedir a espais de residència a l’estranger.

No és només un lloc d’estada d’artistes sinó que és una experiència que enriqueix tant l’artista com la ciutat que l’acull, un diàleg entre l’artista i Girona.

Més informació a: Bòlit Residència Creativa

NAU CÔCLEA

Centre de Creació Contemporània Nau Côclea de Camallera (www.naucoclea.net).

Situat a Camallera, Alt Empordà.

Es dedica a la producció, exhibició i formació de projectes de Creació Contemporània en diverses disciplines: arts visuals, audiovisuals, art sonor, arts escèniques i projectes interdisciplinars.

La residència té una capacitat màxima de 4 persones que disposen d’espais de treball a compartir. Les convocatòries apareixen a la tardor per l’any següent.

Actualment, un resident d’arts visuals presenta una exposició a la Casa Elizalde de Barcelona. També anualment es programen residències d’intercanvi amb diversos centres i una residència d’intercanvi amb Singapur que inclou desplaçaments, allotjament i 1.000€ de dotació econòmica.

Més informació: www.naucoclea.net/residencies

FUNDACIÓ L'OLIVAR

El projecte OLIVART és una iniciativa de la fundació L’Olivar i la Fundació Perramon de Ventalló, ambdues situades a Ventalló (Alt Empordà), i que té com a finalitat la promoció i preservació de la natura, el paisatge, la creació artística i la seva difusió en relació a l’entorn natural.

Es volen impulsar els valors dels paisatges de L’Olivar, de l’Empordà i les Alberes com a paisatge propici per a la relació Art/Natura, i així incorporar aquest paisatge de Catalunya a les celebrades pràctiques artístiques de land art, o site specific d’artistes tan reconeguts com Richard Long, David Nash, Giuseppe Penone, Martin Puryear, Andy Goldsworthy, Nils Udo, Dani Karavan, Maya Lin, Chris Drury, Tierry du Cordier, Anish Kappor, entre altres.

Més informació a L’Olivar