FUNDACIÓ L’OLIVAR

Programa internacional de residències artístiques

La intenció és convidar 4 creadors de diferents disciplines artístiques (arts visuals en tota la seva diversitat -pintura, escultura, vídeo, performance, art digital…), amb un treball i projecte de recerca sobre art-natura-paisatge. Els residents seran seleccionats per un comitè d’experts format per organitzadors i patrocinadors. La residència serà de 4 setmanes per elaborar un projecte relacionat amb la natura i el paisatge.

Els treballs resultants s’exposaran durant l’estiu als mateixos espais de L’Olivar o a d’altres espais de les entitats col·laboradores.

L’Olivar disposa de la infraestructura i logística necessària per atendre aquestes residències, i disposa de la capacitat d’organització de l’esdeveniment i producció dels treballs projectats, si s’escau.

Cada residència està dotada amb 1.500€, més despeses de viatge i manutenció. Aquest programa es vol dur a terme en coproducció i col·laboració amb fundacions i entitats públiques i privades vinculades a aquest territori.

Convocatòria 2016

 • Es convoquen 4 residències artístiques en totes les disciplines de creació visual (pintura, escultura, instal·lacions, vídeoart, multimèdia, performance, etc.) que tinguin com a projecte una proposta relacionada amb la natura i el paisatge.
 • Els participants han de tenir entre 27 i 37 anys i disposar d’una experiència artística de 5 anys com a mínim
 • La residència és de 4 setmanes a realitzar entre el 15 de maig i el 15 de juny de 2016 a la Fundació L’Olivar
 • La residència està dotada en 1.500€, import que inclou honoraris i producció. A part, es cobreix viatge, allotjament i manutenció. La dotació per als viatges s’estipula segons els següents barems: Catalunya: 100€ / Espanya: 200€ / Unió europea: 400€ / Fora de la Unió europea, els viatges seran gestionats per l’interessat, amb les aportacions que pugui rebre del seu país, amb un ajut per part de l’organització de 400€
 • Una comissió seleccionarà els projectes presentats, dels quals dos seran de Catalunya i/o l’Estat espanyol, un d’altres països i un de Singapur. Estarà formada per membres de l’organització i espònsors: Miquel Molins (president de la Fundació Banc Sabadell), Francesc Daurella (president de la Fundació Perramon), Eduard Duran (director de la Fundació Perramon), Daniel Teo (Private Museum Singapore), Pilar Parcerisas (Crítica d’art i comissària d’Olivart) i Enric Pladevall (president de la Fundació L’Olivar).
 • L’artista rebrà assistència tècnica en la producció i recerca de materials
 • La Fundació L’Olivar disposa de wi-fi a tots els seus espais, sala amb projector multimèdia per visualitzar CD, DVD, sistema d’àudio i micro inalàmbric
 • La Fundació L’Olivar exposarà els treballs presentats als seus espais o en altres sales o espais d’exposició adequats i a fer-ne difusió l’estiu de 2016.
 • El treball resultant de la residència podrà obtenir un premi, dotat amb 1.000€, que passarà a formar part d’una de les col·leccions dels espònsors
 • La proposta ha de contenir els següents documents:
  • Documentació visual referent als projectes i obres precedents (mínim 6 imatges digitals, CD, DVD, vídeo, etc.)
  • CD format word
  • Una proposta relativa al projecte a desenvolupar durant el mes de residència
  • Un text breu de motivació creativa i de l’aposta per desenvolupar-la a la Fundació L’Olivar
  • El termini de presentació de la documentació i la resolució del concurs es donarà a conèixer el 15 de gener de 2016
  • Un cop seleccionat el projecte de residència, l’artista seleccionat i la Fundació L’Olivar signaran un contracte de col·laboració
  • La documentació s’ha d’enviar a:
   • Per correu postal a: Fundació L’Olivar – Disseminats, 73 – 17473 Ventalló (Girona – Spain)
   • Via internet: en format electrònic al correu enric@pladevall.com

Més informació a L’Olivar